Zobrazení: vizuální, textové

Anthropictures : Studio antropologického výzkumu

www.anthropictures.cz [aktuální verze]

Stránky studia sociálních a kulturních antropologů zaměřeného na aplikovaný antropologický výzkum. Zahrnují informace o projektech, dokumentaci, závěrečné zprávy.

Vydavatel: Anthropictures

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu

caat.cz [aktuální verze]

Webové stránky vědeckého pracoviště, které se zaměřuje na problematiku sociální a kulturní diferenciace moderních společností a na možnosti využití výstupů z antropologických výzkumů v kontextu sociální a integrační politiky, sociálních služeb a vzdělávací praxe

Vydavatel: Západočeská univerzita. Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Etnologický ústav : Akademie věd České republiky, v. v. i.

eu.avcr.cz [aktuální verze]

Stránky vědeckého pracoviště zaměřeného na základní i aplikovaný výzkum v oboru etnologie, etnografie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie. Informace o ústavu, pracovištích, knihovnách, publikacích, zvukové záznamy, fotogalerie.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Etnologický ústav

Katedra antropologie FF ZČU

www.antropologie.org [aktuální verze]

Stránky Katedry antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni. Informují o katedře, studiu, akcích, projektech, výzkumu a vydaných publikacích.

Vydavatel: Západočeská univerzita. Katedra antropologie

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Kulturní studia

kulturnistudia.cz [aktuální verze]

Odborný časopis, zaměřený na kulturní studia. Články zabývající se kulturní antropologií, etnologií a společností.

Vydavatel: Kulturní studia

Sociální studia : časopis Fakulty sociálních studií MU

socstudia.fss.muni.cz [aktuální verze]

Recenzovaný odborný časopisem, jehož cílem je zpřístupňovat nové pohledy a aktuální témata z oblasti sociálněvědného výzkumu a humanitních studií. Obsahuje plné texty od roku 1998.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií

1