Zobrazení: vizuální, textové

EduPort : Education Support journal

eduport.pf.ujep.cz [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na oblast vzdělávání, jehož cílem je poskytnout prostor akademickým pracovníkům i odborníkům z praxe a umožnit jim publikovat výsledky své výzkumné práce a přispět tak k diskuzi v této oblasti edukace.

Vydavatel: Univerzita J. E. Purkyně. Pedagogická fakulta

Licence: CC BY-NC 4.0
1