Zobrazení: vizuální, textové

Didaktické studie

pages.pedf.cuni.cz/didakticke-studie/charakteristika-casopisu/ [aktuální verze]

Stránky recenzovaného neimpaktovaného periodika tematicky zaměřeného na lingvodidaktiku a bohemistiku s přesahem do obecné pedagogiky. Jedná se o studie, projekty aplikace, recenze a zprávy.

Vydavatel: Univerzita Karlova

IInternational Journal of Teaching & Education : IJoTE

www.iises.net/jounals/international-journal-of-teaching-and-education [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis v anglickém jazyce zaměřený na vzdělávání, výchovu a didaktiku. Obsahuje teoretické i empirické články a případové studie.

Vydavatel: International Institute of Social and Economic Sciences

Katedra didaktiky fyziky

kdf.mff.cuni.cz [aktuální verze]

Informace o katedře, zaměstnancích, aktivitách a projektech.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Katedra didaktiky fyziky

Katedra didaktiky matematiky

www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/ [aktuální verze]

Katedra zajišťuje veškerou výuku deskriptivní geometrie a didaktických disciplin spjatých s matematikou. Součástí informace o katedře, bakalářské, seminární a diplomové práce studentů.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta. Katedra didaktiky matematiky

Scientia in educatione : sciED

www.scied.cz [aktuální verze]

Vědecký recenzovaný časopis pro didaktiky přírodovědeckých oborů a matematiky. Přístupné plné texty, obsah s abstrakty v českém i anglickém jazyce.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Učitelské listy

www.ucitelske-listy.cz [aktuální verze]

Stránky zaměřené na změny ve vzdělávání informuje o vzdělávací politice, výchově a vzdělávání v průběhu celého života, didaktice a metodice, pedagogické psychologii, pedagogických asociacích.

Vydavatel: Agentura STROM

1