Zobrazení: vizuální, textové

Česká agentura pro standardizaci

www.agentura-cas.cz [aktuální verze]

Stránky České agentury pro standardizaci, přehled služeb, informace o tvorbě, zpracování a zpřístupnění norem.

Vydavatel: Česká agentura pro standardizaci

Doktríny : on-line pokračující zdroj

doctrine.vavyskov.cz/casopis.htm [aktuální verze]

Vojenské odborné periodikum publikující zahraniční studie a zkušenosti z operací, články věnující se výcviku a vzdělávání vojáků, technice a výzbroji.

Vydavatel: Odbor doktrín Velitelství výcviku – Vojenské akademie

Národní referenční centrum

www.nrc.cz [aktuální verze]

Stránky centra, které mimo jiné vyvíjí, udržuje a poskytuje všechny nezbytné klasifikace a klasifikační systémy sloužící k popisu a klasifikaci zdravotních služeb. Informace o činnosti, sběrech dat a aktuálním dění. Součástí newsletter Novinky z NRC.

Vydavatel: Národní referenční centrum

Odbor doktrín

doctrine.cz [aktuální verze]

Odbor doktrín je výkonným prvkem Armády ČR, který se zabývá tvorbou vojenských předpisů a publikací v oblasti operačního a bojového použití a výcviku vojsk. Součástí zdroje je popis jeho úkolů a cílů.

Vydavatel: Odbor doktrín Velitelství výcviku – Vojenské akademie

Odvolit.cz

odvolit.cz [aktuální verze]

Stránky věnující se problematice tajné vzdálené elektronické volbě. Na stránkách základní informace a doporučení pro provedení vzdáleného hlasování.

Vydavatel: Martínek, Tomáš

Licence: CC BY 4.0

Q magazín : internetový časopis o jakosti

katedry.fmmi.vsb.cz/639/magazin.htm [aktuální verze]

Elektronický časopis z oblasti managementu jakosti, statistiky, certifikace, zkušebnictví a norem

Vydavatel: Vysoká škola báňská - TU. Katedra kontroly a řízení jakosti

1