Zobrazení: vizuální, textové

Česká statistická společnost

www.statspol.cz [aktuální verze]

Stránky obsahují kromě informací o společnosti mimo jiné také Informační bulletin nebo sborníky z konferencí Stakan, Robust a Request

Vydavatel: Česká statistická společnost

Český statistický úřad

czso.cz [aktuální verze]

Portál Českého statistického úřadu. Poskytuje informace o státní ekonomice, pohybu osob, vědě a výzkumu, společnosti. Součástí jsou informace o organizaci úřadu a nabízených službách, databáze, registry, klasifikace.

Vydavatel: Český statistický úřad

Informační Bulletin České statistické společnosti

www.statspol.cz/informacni-bulletin/ [aktuální verze]

Časopis publikuje původní výzkumné a přehledové vědecké stati z matematické a aplikované statistiky, analýzy dat, ekonomické statistiky, biostatistiky, technické a výpočetní statistiky a z příbuzných oblastí.

Vydavatel: Česká statistická společnost

Q magazín : internetový časopis o jakosti

katedry.fmmi.vsb.cz/639/magazin.htm [aktuální verze]

Elektronický časopis z oblasti managementu jakosti, statistiky, certifikace, zkušebnictví a norem

Vydavatel: Vysoká škola báňská - TU. Katedra kontroly a řízení jakosti

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

scitani.cz [aktuální verze]

Web zřízený pro účely sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Prezentace výsledků a analýz.

Vydavatel: Český statistický úřad

Statistika

www.czso.cz/statistika_journal [aktuální verze]

Ekonomicko-statistický časopis publikuje údaje ze všech oborů českého národního hospodářství. Ekonomicko-statistické analýzy, statistické informace o vývoji jednotlivých oblastí národního hospodářství, obyvatelstvu a životním prostředí; teoretické i metodické otázky statistiky a zkušenosti ze statistické praxe, využívání osobních počítačů a aplikace moderních statistických metod.

Vydavatel: Český statistický úřad

Volby.cz

www.volby.cz [aktuální verze]

Webové stránky s podrobnými výsledky voleb a referend v Česku od roku 1990 po současnost. Jsou provozovány v rámci webových stránek Českého statistického úřadu (ČSÚ)

Vydavatel: Český statistický úřad

Za komunistů jsme se měli lépe...?

www.zakomunistu.cz [aktuální verze]

Web porovnává ceny základních potravin, služeb a komodit v letech 1989 a 2012.

Vydavatel: Staníček, Petr

Licence: CC BY 4.0
1