Zobrazení: vizuální, textové

Atlas houbových organismů

old.botany.upol.cz/atlasy/system/index.php [aktuální verze]

Výukový materiál obsahující informace o houbových organismech, životní strategie hub a systém hub.

Vydavatel: Univerzita Palackého. Přírodovědecká fakulta. Katedra botaniky. Oddělení fytopatologie

Licence: CC BY-NC 4.0
1