Zobrazení: vizuální, textové

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

calla.cz [aktuální verze]

Sdružení usilující o zachování ekosystémů v Jižních Čechách a o rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zahrnuje ekologické poradenství. Součástí je zpravodaj Ďáblík

Vydavatel: Sdružení pro záchranu prostředí Calla

Síť ekologických poraden : STEP

www.ekoporadna.cz [aktuální verze]

Stránky sítě ekologických poraden, jejichž činností je především preventivní péče o životní prostředí a snaha o podporu spolupráce a komunikace mezi rozhodujícími sektory ve společnosti - samosprávou, státní správou, vědeckým výzkumem, veřejností a podnikatelskou sférou. Informace o organizaci a její činnosti.

Vydavatel: Síť ekologických poraden

Státní fond životního prostředí České republiky

sfzp.cz [aktuální verze]

Finanční zdroj pro ochranu a zlepšování stavu životního prostředí, ukázky projektů financovaných z fondu, videonahrávky, zahrnut též časopis Priorita

Vydavatel: Státní fond životního prostředí ČR

1