Zobrazení: vizuální, textové

Digitální knihovna historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci

dig.vkol.cz [aktuální verze]

Digitální knihovna obsahuje sbírku naskenovaných rukopisů, prvotisků, starých tisků a map z fondů Vědecké knihovny v Olomouci v čitelné kvalitě. Dokumenty jsou z období 11.-17.století

Vydavatel: Vědecká knihovna v Olomouci

1