Zobrazení: vizuální, textové

Digitální knihovna historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci

dig.vkol.cz [aktuální verze]

Digitální knihovna obsahuje sbírku naskenovaných rukopisů, prvotisků, starých tisků a map z fondů Vědecké knihovny v Olomouci v čitelné kvalitě. Dokumenty jsou z období 11.-17.století

Vydavatel: Vědecká knihovna v Olomouci

Manuscriptorium

www.manuscriptorium.com/ [aktuální verze]

Stránky projektu digitální knihovny, která obsahuje digitální dokumenty z oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů). Součástí webové stránky jsou informace o projektu, spolupracujících knihovnách a obsažených dokumentech.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

Mojebrno - turistika a historie textem a fotografií

mojebrno.wz.cz [aktuální verze]

Webová stránka přináší informace a staré fotografie k historii města Brna a jeho památkám

Vydavatel: Bíža, Jindřich

Restaurátorský informační systém ResIS

resis.nkp.cz [aktuální verze]

Stránky restaurátorského informačního systému umožňují zpracovávat a vyhledávat restaurátorskou dokumentaci a sledovat průběh procesu restaurování.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

1