Zobrazení: vizuální, textové

Mladý SKIP

mladyskip.my.canva.site [aktuální verze]

Sekce Mladý SKIP je otevřená všem mladým a mladším pracovníkům a pracovnicím v českých knihovnách a informačních institucích, kteří se chtějí aktivně podílet na jejich formování a fungování.

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

skip : 08 Východočeský region

www.skipcr.cz/regiony/08-vychodocesky-region/ [aktuální verze]

Stránky Svazu knihovníků a informačních pracovníků pro Východní Čechy. Informace o SKIP a aktuálním dění.

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

SKIP10 : Moravskoslezský a Olomoucký kraj

www.skip10.cz [aktuální verze]

Stránky Svazu knihovníků a informačních pracovníků pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Informace o SKIP, aktuálním dění, knihovnických ocenění v jednotlivých letech, grantech a členství.

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

SKIP ČR, Sekce knihovníků - trenérů paměti

skip-treneri-pameti.webnode.cz [aktuální verze]

V rámci Svazu knihovníků a informačních pracovníků byla ustanovena samostatná sekce knihovníků - trenérů paměti. Stránky představují trenéry paměti, jejich odbornosti a dosavadní činnosti, dále informují o akcích, které připravují.

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

SKIP Jižní Čechy

jihoceskyskip.estranky.cz [aktuální verze]

Stránky Svazu knihovníků a informačních pracovníků pro Jižní Čechy. Informace o SKIP, aktuálním dění, knihovnických ocenění v jednotlivých letech, Literární Šumavě, seminářích a dalším.

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

skip.nkp.cz [aktuální verze]

SKIP je organizace sdružující knihovníky a knihovny České republiky. Snaží se o podporu a vývoj českého knihovnictví. Prezentace obsahuje základní informace o tomto sdružení a představuje jeho jednotlivé aktivity

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

1