Zobrazení: vizuální, textové

Bulletin SKIP : Svaz knihovníků a informačních pracovníků

bulletinskip.skipcr.cz [aktuální verze]

Časopis Svazu knihovníků a informačních pracovníků informuje o aktuálním dění ve svazu a v knihovnách a přináší články z oblasti knihovnictví a dalších příbuzných témat. Plné texty od roku 1999.

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

skip.nkp.cz [aktuální verze]

SKIP je organizace sdružující knihovníky a knihovny České republiky. Snaží se o podporu a vývoj českého knihovnictví. Prezentace obsahuje základní informace o tomto sdružení a představuje jeho jednotlivé aktivity

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

1