Zobrazení: vizuální, textové

Atlas konspirací

atlaskonspiraci.cz [aktuální verze]

Webová databáze konspiračních teorií, populistických rámování a dezinformací z online světa. Součástí stránek přehled českých anti-systémových a konspiračních webů a dezinformace, populistická rámování a konspirace z řetězových e-mailů šířených v České republice a Evropské unii.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Bulletin SKIP : Svaz knihovníků a informačních pracovníků

bulletinskip.skipcr.cz [aktuální verze]

Časopis Svazu knihovníků a informačních pracovníků informuje o aktuálním dění ve svazu a v knihovnách a přináší články z oblasti knihovnictví a dalších příbuzných témat. Plné texty od roku 1999.

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy

wwwold.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/ [aktuální verze]

Stránky české terminologické databáze z oboru knihovnictví, informační věda a dalších příbuzných oborů. Informace o databázi a jejím členění, zpracování nebo normách, kterými se řídí.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

Co venkovské knihovny umějí a mohou

venkovskeknihovny5.webnode.cz [aktuální verze]

Stránky tradičního vzdělávacího semináře, jehož cílem je vzájemné sdílení příkladů dobré praxe, načerpání nových informací z oboru knihovnictví a další. Informace o semináři, programu a dřívějších ročnících.

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Čtenář : měsíčník pro knihovny

www.svkkl.cz/ctenar [aktuální verze]

Měsíčník pro práci s knihou je určen čtenářům veřejných i závodních knihoven a veřejným pracovníkům v knihovnictví.

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Daidalos : informační server pro knihovníky

daidalos.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Články z oblasti českého knihovnictví - knihovnické služby, informační zdroje, aktuality z knihoven. Součástí je sekce výukových materiálů určených pro knihovníky se zaměřením na ovládání textových editorů (word), elektronické pošty a internetových prohlížečů

Vydavatel: Univerzita Karlova

E-zpravodaj Národní knihovny ČR

e-zpravodaj.nkp.cz [aktuální verze]

Stránky časopisu informujícího o novinkách, službách, výstavách a zajímavostech v Národní knihovně ČR.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

Ikaros : elektronický časopis o informační společnosti

www.ikaros.cz [aktuální verze]

Elektronický časopis primárně o informačních zdrojích, informačních službách a aplikacích. Dále se věnuje oblasti informační politiky a vzdělávání

Vydavatel: Ikaros

Informace pro knihovny : IPK

knihovnam.nkp.cz [aktuální verze]

Portál Národní knihovny poskytuje informace z oboru knihovnictví - legislativu a standardy, vzdělávací akce, programy, statistiky a další. Součástí stránky Knihovnického institutu a Knihovny knihovnické literatury.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

Kabinet informačních studií a knihovnictví

kisk.phil.muni.cz [aktuální verze]

Informace o studijních oborech, předpisech a vyučovaných předmětech. Součástí je fotogalerie z pořádaných akcí a zázemí Kabinetu

Vydavatel: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

Katalogizace v knize : CIP

www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/cip-katalogizace-v-knize/cip [aktuální verze]

Mezinárodní (dobrovolný) program spolupráce mezi nakladateli a knihovnami, kdy knihovna vytvoří základní záznam dokumentu, který je poté otištěn v knize na rubu titulního listu v podobě klasického katalogizačního záznamu.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

Knihovna

knihovna.nkp.cz [aktuální verze]

Časopis obsahuje teoretické studie z oboru knihovnictví, informuje o úspěšných projektech českých a zahraničních knihoven. Jako obecný knihovnický časopis přináší zprávy z konferencí, seminářů a dalších knihovnických událostí a informuje o novinkách českých a zahraničních publikací z oboru.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

1 2 3 4