Zobrazení: vizuální, textové

Asociace lesních mateřských škol

lesnims.cz [aktuální verze]

Stránky vzdělávací instituce, která sdružuje organizace a jednotlivce usilující o přímý kontakt předškolních dětí s přírodou. Informace o historii, standardech, legislativě, projektech, konkrétních školkách.

Vydavatel: Asociace lesních mateřských škol

Asociace předškolní výchovy

asociacepredskolnivychovy.estranky.cz [aktuální verze]

Stránky dobrovolného zájmového sdružení zabývajícího se pedagogicko-psychologickými, zdravotními, sociálními, etickými a etickovýchovnými aspekty výchovného působení na dítě v předškolním období. Informace o asociaci a připravovaných akcí, součástí je Zpravodaj - občasník.

Vydavatel: Asociace předškolní výchovy

Magister: reflexe primárního a preprimáního vzdělávání ve výzkumu

kpv.upol.cz/magister.php [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis vycházející od roku 2013, jehož cílem je je kompletovat výstupy výzkumných šetření i jejich procesuální cesty.

Vydavatel: Univerzita Palackého

Licence: CC BY-SA 4.0

Předškoláci.cz

www.predskolaci.cz [aktuální verze]

Stránky obsahující velké množství materiálů pro rozvoj a výchovu dětí v předškolním věku

Vydavatel: Šiblová, Veronika

Rodina21.cz : portál inspirovaný životem

www.rodina21.cz [aktuální verze]

Portál pro celou rodinu, jehož cílem je přinášet informace a dávat prostor každému, kdo je rád součástí rodiny. Články o bydlení, kultuře, gastronomii, cestování, rodinné problematice, seniorech, předškolních dětech, sportu, módě a dalším.

Vydavatel: Kučerová, Monika

Včelička : měsíčník předškolní výchovy

www.vcelicka.cz [aktuální verze]

Odborný měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole. Na stránkách lekce angličtiny, ukázkové číslo a odborné texty.

Vydavatel: Atelier Ex Aedifico

1