Zobrazení: vizuální, textové

Český úřad zeměměřický a katastrální

cuzk.cz [aktuální verze]

Předpisy, výroční zprávy, informace o struktuře resortu, výzkumu a vývoji v resortu, katastru nemovitostí a geodetických základech.

Vydavatel: Český úřad zeměměřický a katastrální

Geodetický a kartografický obzor

egako.eu [aktuální verze]

Recenzovaný odborný a vědecký časopis určený odborníkům v oblasti geodézie, kartografie a katastru nemovitostí působících ve státní správě, ve výzkumu v pedagogickém a vzdělávacím procesu a v komerční sféře.

Vydavatel: Český úřad zeměměřický a katastrální; Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

1