Zobrazení: vizuální, textové

Geodetický a kartografický obzor

egako.eu [aktuální verze]

Recenzovaný odborný a vědecký časopis určený odborníkům v oblasti geodézie, kartografie a katastru nemovitostí působících ve státní správě, ve výzkumu v pedagogickém a vzdělávacím procesu a v komerční sféře.

Vydavatel: Český úřad zeměměřický a katastrální; Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Křovákovo zobrazení

krovak.webpark.cz [aktuální verze]

Odborné stránky o geodézii v České republice zaměřené na civilní geodetický systém S-JTSK a další oblasti zeměměřičství.

Vydavatel: Šíma, Petr

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Paleogeografické mapy světa

www.geology.upol.cz/paleogeografie.html [aktuální verze]

Stránky obsahující paleogeografické mapy světa v Mollweidově a stereografickém zobrazení, součástí detailní chronostratigrafická škála s uvedením stáří hranic jednotlivých horninových vrstev.

Vydavatel: Bábek, Ondřej

1