Zobrazení: vizuální, textové

Český svaz geodetů a kartografů : ČSGK

csgk.fce.vutbr.cz [aktuální verze]

Informace o svazu, odborných akcích, profesním vzdělávání, publikacích a dalším. Součástí veřejné diskusní fórum a aktuality.

Vydavatel: Český svaz geodetů a kartografů

Geodetický a kartografický obzor

egako.eu [aktuální verze]

Recenzovaný odborný a vědecký časopis určený odborníkům v oblasti geodézie, kartografie a katastru nemovitostí působících ve státní správě, ve výzkumu v pedagogickém a vzdělávacím procesu a v komerční sféře.

Vydavatel: Český úřad zeměměřický a katastrální; Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Komora geodetů a kartografů : KGK

www.kgk.cz [aktuální verze]

Informace o komoře, členech a zásadách hospodaření. Součástí aktuality.

Vydavatel: Komora geodetů a kartografů

Křovákovo zobrazení

krovak.webpark.cz [aktuální verze]

Odborné stránky o geodézii v České republice zaměřené na civilní geodetický systém S-JTSK a další oblasti zeměměřičství.

Vydavatel: Šíma, Petr

Licence: CC BY-NC-ND 3.0
1