Zobrazení: vizuální, textové

Národní síť Zdravých měst ČR

nszm.cz [aktuální verze]

Webové stránky přinášejí informace o Zdravých městech, obcích a regionech, které se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s obyvateli

Vydavatel: Národní síť Zdravých měst ČR

1