Zobrazení: vizuální, textové

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

soc.cas.cz [aktuální verze]

Webové stránky Sociologického ústavu AV ČR, jehož cílem je sociologická analýza dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu evropských integračních politik, rozvoje znalostní společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu

Vydavatel: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

1