Zobrazení: vizuální, textové

Business leaders forum

www.blf.cz [aktuální verze]

Sdružení prosazuje dodržování etiky v podnikatelské praxi, naplňování společenské odpovědnosti firem (CSR) a podporuje spolupráci mezi firemním, veřejným a neziskovým sektorem. Obsahuje mimo jiné el. publikace na téma CSR nebo rovných příležitostí, případové studie, Zpravodaj společnosti BLF nebo Online databázi CSR v ČR

Vydavatel: Business leaders forum

1