Zobrazení: vizuální, textové

Anima Forbína : na okraj instruktáží a e-kurzů

www.anima.cz/forbina/ [aktuální verze]

Odborné články a informace o kurzech na téma manažerského vzdělávání, strategického managementu a manažerských dovedností

Vydavatel: ANIMA Praha

Business leaders forum

www.blf.cz [aktuální verze]

Sdružení prosazuje dodržování etiky v podnikatelské praxi, naplňování společenské odpovědnosti firem (CSR) a podporuje spolupráci mezi firemním, veřejným a neziskovým sektorem. Obsahuje mimo jiné el. publikace na téma CSR nebo rovných příležitostí, případové studie, Zpravodaj společnosti BLF nebo Online databázi CSR v ČR

Vydavatel: Business leaders forum

Česká manažerská asociace

www.cma.cz [aktuální verze]

Stránky obsahují informace o asociaci, její organizaci, klubech a přehled akcí, součástí informační bulletin.

Vydavatel: Česká manažerská asociace

Společnost pro projektové řízení Česká republika : SPŘ

ipma.cz [aktuální verze]

Stránky národní organizace International project management association (IPMA). Obsahují informace o vzdělávání, certifikaci, Newsletter SPŘ a Newsletter IPMA

Vydavatel: Společnost pro projektové řízení

1