Zobrazení: vizuální, textové

Evropská kontaktní skupina

ekscr.cz/ [aktuální verze]

Stránky neziskové organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a snaží se měnit zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě. Informace o organizaci a jejich projektech

Vydavatel: Evropská kontaktní skupina v České republice

1