Zobrazení: vizuální, textové

Budoucnost profesí

budoucnostprofesi.cz [aktuální verze]

Střednědobé analýzy trhu práce pro jednotlivé profese, sektorové studie vybraných částí české ekonomiky, vývoj zaměstnanosti v odvětvích a na regionálních trzích práce

Vydavatel: Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Equal ČR

www.equalcr.cz [aktuální verze]

Zdroj přibližuje aktivity a posláni Iniciativy Společenství Equal, které bylo vytvořeno za účelem odstranění nerovností na trhu práce

Vydavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Evropská kontaktní skupina

ekscr.cz/ [aktuální verze]

Stránky neziskové organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a snaží se měnit zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě. Informace o organizaci a jejich projektech

Vydavatel: Evropská kontaktní skupina v České republice

Evropský sociální fond v ČR

esfcr.cz [aktuální verze]

Informace o možnostech čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu, jehož posláním je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů

Vydavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Hospodářská politika

www.narodacek.cz [aktuální verze]

Mezinárodní vědecká konference Hospodářská politika, které se účastní odborníci z oblasti ekonomických disciplín, práva, ale také např. sociologie, politologie či mezinárodních vztahů, a to nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí.

Vydavatel: Evropská výzkumná univerzita

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti : IVRIS

ivris.fss.muni.cz [aktuální verze]

Informace o vědecké činnosti Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti

Vydavatel: Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Integrovaný portál MPSV

portal.mpsv.cz [aktuální verze]

Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí. Poskytuje informace a služby v oblasti zaměstnanosti a státní sociální podpory

Vydavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Konference | Indexace

www.narodacek.cz/indexace-sborniky/ [aktuální verze]

Sborník příspěvků z Mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika, které se účastní odborníci z oblasti ekonomických disciplín, práva, ale také např. sociologie, politologie či mezinárodních vztahů, a to nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí.

Vydavatel: Evropská výzkumná univerzita

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Legální migrace - otevřená šance

imigracecz.org [aktuální verze]

Informace o možnostech zapojení zahraničních pracovníků v rámci českého trhu práce, pokyny pro potencionální zaměstnance i zaměstnavatele

Vydavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Meta : sdružení pro příležitosti mladých migrantů

meta-ops.eu [aktuální verze]

Informace o vzdělávání cizinců v rámci jejich integrace na pracovním trhu v ČR. Podpůrné materiály pro cizince i pro jejich pedagogy

Vydavatel: Meta - sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

ProEquality

www.proequality.cz [aktuální verze]

Centrum ProEquality je nezávislé a nepolitické centrum spojující v sobě výzkum a aktivismus zaměřený na prosazování rovných příležitostí žen a mužů v české společnosti i na mezinárodní úrovni. Slovník pojmů, seznam pořádaných seminářů, publikace podávající aktuální obraz vybraného tématu

Vydavatel: Otevřená společnost

Půl na půl : rovné příležitosti žen a mužů

www.rovneprilezitosti.cz [aktuální verze]

Stránky obsahují informace o projektu "půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů", jehož cílem je vývoj a prosazování nových nástrojů v boji proti všem formám diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Poradenství, informace pro zaměstnavatele, média a odbornou veřejnost

Vydavatel: Gender Studies

1 2