Zobrazení: vizuální, textové

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

www.icpf.cas.cz [aktuální verze]

Ústav je významným centrem výzkumu v oblasti chemie, biochemie, katalýzy a životního prostředí. Stránky obsahují informace o historii, struktuře, výzkumných oddělení ústavu a možnostech doktorského studia

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav chemických procesů

1