Zobrazení: vizuální, textové

Člověk : časopis pro humanitní vědy

clovek.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Časopis na podporu studentské vědy napříč obory. Je otevřen všem studentům Filosofické fakulty UK

Vydavatel: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra sociologie

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

www.icpf.cas.cz [aktuální verze]

Ústav je významným centrem výzkumu v oblasti chemie, biochemie, katalýzy a životního prostředí. Stránky obsahují informace o historii, struktuře, výzkumných oddělení ústavu a možnostech doktorského studia

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav chemických procesů

1