Zobrazení: vizuální, textové

Institute of forest ecosystem research : IFER

ifer.cz [aktuální verze]

Informace o projektech zaměřených na lesnický výzkum. Dokumentace, výroční zprávy, aktuality

Vydavatel: Ústav pro výzkum lesních ekosystémů; IFER - Monitoring and Mapping Solutions

Nový prales - Čmelák SPP

www.novyprales.cz [aktuální verze]

Projekt, v jehož rámci jsou vykupovány pozemky na Ještědském hřebenu a přeměňovány na druhově pestrý a ekologicky plnohodnotný les. Obsahuje informace o projektu, etapách, charakteru lesa

Vydavatel: Čmelák - Společnost přátel přírody

1