Zobrazení: vizuální, textové

Nový prales - Čmelák SPP

www.novyprales.cz [aktuální verze]

Projekt, v jehož rámci jsou vykupovány pozemky na Ještědském hřebenu a přeměňovány na druhově pestrý a ekologicky plnohodnotný les. Obsahuje informace o projektu, etapách, charakteru lesa

Vydavatel: Čmelák - Společnost přátel přírody

1