Zobrazení: vizuální, textové

Nový prales - Čmelák SPP

www.novyprales.cz [aktuální verze]

Projekt, v jehož rámci jsou vykupovány pozemky na Ještědském hřebenu a přeměňovány na druhově pestrý a ekologicky plnohodnotný les. Obsahuje informace o projektu, etapách, charakteru lesa

Vydavatel: Čmelák - Společnost přátel přírody

Pralesy.cz : výzkum a monitoring přirozených lesů

www.pralesy.cz [aktuální verze]

Souhrnné informace o problematice výzkumu a monitoringu přirozených lesů v ČR. Studie, reporty, databáze, fotobanka

Vydavatel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

1