Zobrazení: vizuální, textové

Český národní korpus

ucnk.ff.cuni.cz/cs/ [aktuální verze]

Akademický projekt zaměřený na budování rozsáhlého počítačového korpusu především psané češtiny

Vydavatel: Univerzita Karlova. Ústav Českého národního korpusu

Katedra pedagogiky

pedagogika.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Informace o katedře, studiu, výzkumu a aktuálním dění.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra pedagogiky

Katedra sociologie

sociologie.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Informace o katedře, zaměstnancích, studiu a řešených projektech.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra sociologie

Knihovna | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

knihovna.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Webové stránky univerzitní knihovny, která je tvořená celou sítí knihoven a Střediskem vědeckých informací. Součástí katalog knihovny, přehled online zdrojů a informace o knihovních službách.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Výzkum mechanismů činnosti fakultní organizace KSČ na FF UK v období 1969–1989

proverenafakulta.cz [aktuální verze]

Webová prezentace představuje výsledky bádání studentského týmu o působení KSČ na FF UK v období normalizace

Vydavatel: Volná, Kateřina

1