Zobrazení: vizuální, textové

Festival forfest Czech Republic

forfest.cz [aktuální verze]

Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením. Obsahuje program, recenze, interprety, fotogalerii

Vydavatel: Umělecká iniciativa Kroměříž

Galerie Orlovna : GO!

www.galerie-orlovna.cz [aktuální verze]

Stránky kroměřížské galerie informují o galerii a jejích minulých i probíhajících výstavách. Součástí stránek jsou studie návrhů prostorového uspořádání galerie.

Vydavatel: Galerie Orlovna města Kroměříže

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

Klub UNESCO Kroměříž

www.unesco-kromeriz.cz [aktuální verze]

Stránky organizace, která se věnuje pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Obsahují informace o klubu, sborníky z konferencí nebo informace o ceně biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu udělované významným osobnostem z oblasti kultury a vzdělávání. Součástí stránek je i zpravodaj.

Vydavatel: Klub UNESCO Kroměříž

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

konzkm.cz [aktuální verze]

Webové stránky konzervatoře obsahují základní informace o škole a studiu, údaje o koncertech, představeních a školních aktivitách.

Vydavatel: Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Kroměříž : oficiální webová prezentace arcibiskupského zámku a zahrad

www.zamek-kromeriz.cz [aktuální verze]

Oficiální stránky zámku poskytují informace o zámku a zahradách pro návštěvníky. Součástí stránek je také fotogalerie či přehled kulturních akcí.

Vydavatel: Národní památkový ústav. Územní památková správa v Kroměříži

Město Kroměříž

www.mesto-kromeriz.cz [aktuální verze]

Stránky města, památky UNESCO. Informace o městě - městském úřadu, historii, kultuře, památkách a akcích. Součástí Kroměřížský zpravodaj.

Vydavatel: Město Kroměříž

Muzeum umění Olomouc

muo.cz [aktuální verze]

Jedná se o stránky Muzea umění v Olomouci, které se skládá z Arcidiecézního muzea v Olomouci, Arcidiecézního muzea v Kroměříži a Muzea moderního umění. Informace o muzeu, sbírkách, stálých expozicích

Vydavatel: Muzeum umění Olomouc

Národní památkový ústav: Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži

www.nczk.cz [aktuální verze]

Stránky multioborového centra, které se bude orientovat především na metodiku, obnovu a péči o historické zahrady a parky v ČR. Obsahují informace o projektu, kroměřížském zámku a jeho zahradách, konferencích, akci Víkend otevřených zahrad a o vydaných publikacích.

Vydavatel: Národní památkový ústav. Územní památková správa v Kroměříži

Zdenka a Václav Vaculovičovi

vaculovic.cz [aktuální verze]

Články Zdenky a Václava Vaculovičových o festivalu Forfest, informace zaměřené na současnou hudební a výtvarnou scénu a problematiku propojování duchovního obsahu do soudobého umění.

Vydavatel: Umělecká iniciativa Kroměříž

1