Zobrazení: vizuální, textové

Archeologické centrum Olomouc

www.ac-olomouc.cz [aktuální verze]

Příspěvková organizace, jejímž cílem je záchrana movitých a nemovitých archeologických památek na území Olomouckého kraje. Součástí jsou nálezové zprávy, fotogalerie

Vydavatel: Archeologické centrum Olomouc

Archeologie a památky on-line

www.geo-cz.com/online/ [aktuální verze]

Zdroj informuje o archeologických výzkumech a o dokumentaci památek na území České republiky

Vydavatel: Šindelář, Jiří

Asociace majitelů hradů a zámků

amhz.cz [aktuální verze]

Hlavním úkolem Asociace majitelů hradů a zámků je záchrana hradů, zámků, panských sídel, parků a dalších historických památek v České republice, které se nacházejí v soukromém vlastnictví. Stanovy asociace, činnosti, adresář členů, aktuality.

Vydavatel: Asociace majitelů hradů a zámků

E-Monumentica

projekty.upce.cz/ppp-pro/e-casopis.html [aktuální verze]

Odborný časopis věnovaný rozvoji mezioborové spolupráce v péči o památky a kulturní dědictví a projektu PPP PRO.

Vydavatel: Univerzita Pardubice

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Kamenné kříže a křížové kameny

www.smircikrize.cz [aktuální verze]

Zdroj obsahuje bohatou kolekci fotografií smírčích křížů na území České republiky

Vydavatel: Slabeňáková, Jana

Moravskoslezský kraj

www.kr-moravskoslezsky.cz [aktuální verze]

Oficiální stránky Moravskoslezského kraje. Informace o krajském úřadu, cestovním ruchu, kultuře, dopravě, školství, životním prostředí, zdravotnictví a památkách v kraji.

Vydavatel: Moravskoslezský kraj

Národní památkový ústav

npu.cz [aktuální verze]

Informace o Národním památkovém ústavu (výroční zprávy, organizační řád, vedení), postup při péči a restaurování památek, přehled spravovaných památek

Vydavatel: Národní památkový ústav

Národní památkový ústav: Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži

www.nczk.cz [aktuální verze]

Stránky multioborového centra, které se bude orientovat především na metodiku, obnovu a péči o historické zahrady a parky v ČR. Obsahují informace o projektu, kroměřížském zámku a jeho zahradách, konferencích, akci Víkend otevřených zahrad a o vydaných publikacích.

Vydavatel: Národní památkový ústav. Územní památková správa v Kroměříži

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu

www.krasnaostrava.cz [aktuální verze]

Stránky informují o kultuře, ochraně průmyslového dědictví a architektonických památkách, urbanismu v Ostravě a dalších příbuzných tématech. Součástí webu je kulturní čtvrtletník Krásná Ostrava.

Vydavatel: Občanský spolek Fiducia

Plzeňský kraj : nejlepší místo pro život

www.kr-plzensky.cz [aktuální verze]

Oficiální stránky Plzeňského kraje. Informace o krajském úřadu, ekonomice, dopravě, cestovním ruchu, kultuře, památkové péči, regionu a životním prostředím kraje.

Vydavatel: Plzeňský kraj

Praha mariánský sloup na Staroměstském náměstí

marianskysloup.cz [aktuální verze]

Informace o aktivitách společnosti usilující o navrácení někdejšího mariánského sloupu zpět na Staroměstské náměstí v Praze. Historie, úřední dokumentace, duchovní zamyšlení

Vydavatel: Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze

Tady není developerovo

tadynenideveloperovo.cz [aktuální verze]

Web sdružení zaměřeného na ochranu přírody a kulturního dědictví na Praze 3 zahrnuje informace o jeho aktivitách, zejména o záchraně, konverzi a využití funkcionalistické budovy Nákladového nádraží Žižkov i ochraně jejího okolí před stavebními zásahy.

Vydavatel: Architectura

1 2