Pokud vidíte tuto stránku, tak v archivu nelze nyní vyhledávat. Některé linky vrátí chybu.

Pracujeme na jeho zprovoznění. Prosím zkuste načíst Webarchiv později.

 Zobrazení: vizuální, textové

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica

karolinum.cz/casopis/auc-kinanthropologica/aktualni-cislo [aktuální verze]

Stránky multidisciplinárního recenzovaného časopisu publikující výsledky výzkumů v humanitních, společenských a přírodních vědách.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Asociace psychologů sportu ČR : APS

sportpsy.cz [aktuální verze]

Stránky nezávislé dobrovolné a výběrové organizace sdružující odborníky se zájmem o psychologii pohybových cvičení a sport. Historie, stanovy, zápisy z valných hromad, seznam členů asociace. Součástí je fotogalerie z pořádaných akcí a informace o kinezioterapii.

Vydavatel: Asociace psychologů sportu ČR

1