Zobrazení: vizuální, textové

Asociace psychologů sportu ČR : APS

sportpsy.cz [aktuální verze]

Stránky nezávislé dobrovolné a výběrové organizace sdružující odborníky se zájmem o psychologii pohybových cvičení a sport. Historie, stanovy, zápisy z valných hromad, seznam členů asociace. Součástí je fotogalerie z pořádaných akcí a informace o kinezioterapii.

Vydavatel: Asociace psychologů sportu ČR

1