Zobrazení: vizuální, textové

Česká republika 2030: společně - udržitelně

www.cr2030.cz [aktuální verze]

Stránky o strategickém plánu a dobrovolných závazcích ohledně udržitelného rozvoje České republiky do roku 2030. Informace o udržitelném rozvoji, součástí vládní dokumenty, mezinárodní doporučení a Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti.

Vydavatel: Ministerstvo životního prostředí

Licence: CC BY 4.0

Foresight v České republice

foresight.cz [aktuální verze]

Stránky obsahují analýzy stavu českého výzkumu a vývoje (např. výkonnost a kvalita, veřejné a soukromé prostředky, lidské zdroje, mezinárodní spolupráce ČR) v kontextu přípravy a implementace národních programů výzkumu

Vydavatel: Akademie věd ČR. Technologické centrum

1