Zobrazení: vizuální, textové

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana

www.knihovnabbb.cz [aktuální verze]

Informace o knihovně - historii, odděleních, poskytovaných službách a akcích. Vítěz ceny Městská knihovna roku 2012.

Vydavatel: Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana

Knihovna Jana Drdy Příbram

www.kjd.pb.cz [aktuální verze]

Informace o knihovně, jejích odděleních, akcích a aktuálním dění. Součástí Informační zpravodaj. Stránky byly oceněny cenou Biblioweb v kategorii knihovny v obcích nad 20 tisíc obyvatel.

Vydavatel: Knihovna Jana Drdy v Příbrami

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

www.kjm.cz [aktuální verze]

Informace o knihovně, její historii, službách a aktuálním dění. Součástí Bulletin. Knihovna mimo jiné oceněna v soutěži Biblioweb 2013 zvláštní cenou "nejlepší bezbariérový web knihovny" a Knihovnou roku 2012.

Vydavatel: Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Knihovna Kroměřížska : všechny cesty ke vzdělání

www.knihkm.cz [aktuální verze]

Informace o knihovně - její historii, odděleních, poskytovaných službách, projektech a akcích. Knihovna získala ocenění Knihovna roku 2005 v kategorii informační počin.

Vydavatel: Knihovna Kroměřížska

Knihovna města Hradce Králové : KMHK

www.knihovnahk.cz [aktuální verze]

Stránky městské knihovny informují o její činnosti, fondech a službách. Součástí je přehled pořádaných kulturních akcí.

Vydavatel: Knihovna města Hradce Králové

Knihovna města Ostravy : veřejná knihovna města Ostravy

www.kmo.cz [aktuální verze]

Webové stránky veřejné univerzální knihovny města Ostravy. Na stránkách jsou zveřejněny základní dokumenty knihovny, provozní informace, pořádané akce, nabízené služby. Knihovna plní regionální funkci.

Vydavatel: Knihovna města Ostravy

Knihovna města Plzně

www.kmp.plzen-city.cz [aktuální verze]

Informace o knihovně - historie, výroční zprávy, aktivity, poskytované knihovnické služby, pořádané kulturní akce, publikační činnost. Součástí stránek jsou plné texty časopisu Plž - Plzeňský literární život od roku 2003 (2. ročník) a fotogalerie z prostorů všech poboček knihovny

Vydavatel: Knihovna města Plzně

Knihovna Na Křižovatce

nakrizovatce.knihovna.cz [aktuální verze]

Stránky unikátní pobočky Knihovny Jiřího Mahena. Informace o službách a akcích. Součástí publikace pro knihovny Informační vzdělávání: inspirace z Křižovatky.

Vydavatel: Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Knihovna Třinec

www.knih-trinec.cz [aktuální verze]

Stránky městské knihovny Třinec informují o její historii, službách, akcích. Součástí jsou i informace o regionálních funkcích knihovny.

Vydavatel: Městská knihovna Třinec

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

knihovna.jicin.cz [aktuální verze]

Informace o knihovně, její historii, službách, akcích a aktuálním dění. Stránky byly oceněny Cenou veřejnosti v soutěži Biblioweb 2007.

Vydavatel: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

www.mvk.cz [aktuální verze]

Stránky knihovny oceněné titulem Městská knihovna roku 2014. Informace o knihovně a jejích službách, přehled kulturních akcí a novinek, součástí také zpravodaj knihovny a databáze regionálních osobností.

Vydavatel: Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Městská knihovna a infocentrum Smržovka

www.knihovnasmrzovka.webk.cz [aktuální verze]

Informace o knihovně, informačním centru, městu Smržovce a knižních novinkách. Knihovna oceněná cenou veřejnosti v soutěži Biblioweb 2010.

Vydavatel: Město Smržovka

1 2 3 4