Zobrazení: vizuální, textové

Knihovna Jana Drdy Příbram

www.kjd.pb.cz [aktuální verze]

Informace o knihovně, jejích odděleních, akcích a aktuálním dění. Součástí Informační zpravodaj. Stránky byly oceněny cenou Biblioweb v kategorii knihovny v obcích nad 20 tisíc obyvatel.

Vydavatel: Knihovna Jana Drdy v Příbrami

1