Zobrazení: vizuální, textové

European journal of entomology

www.eje.cz [aktuální verze]

Odborný časopis v angličtině přináší původní vědecké práce z entomologie, zejména z oboru systematiky, zoogeografie, anatomie, fyziologie aj.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Entomologický ústav

Licence: CC BY 4.0

Západočeské entomologické listy

www.entolisty.cz [aktuální verze]

Odborné články zaměřené na faunistiku, ekologii hmyzu a ostatních členovců přednostně z území západních Čech. Součástí výsledky závěrečných zpráv z faunistických průzkumů a nálezové zprávy vzácnějších druhů.

Vydavatel: Západočeská pobočka České společnosti entomologické

1