Zobrazení: vizuální, textové

Západočeské entomologické listy

www.entolisty.cz [aktuální verze]

Odborné články zaměřené na faunistiku, ekologii hmyzu a ostatních členovců přednostně z území západních Čech. Součástí výsledky závěrečných zpráv z faunistických průzkumů a nálezové zprávy vzácnějších druhů.

Vydavatel: Západočeská pobočka České společnosti entomologické

1