Zobrazení: vizuální, textové

Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae

www.aemnp.eu [aktuální verze]

Odborný časopis z oblasti entomologie v angličtině. Plné texty jsou dostupné od roku 2005.

Vydavatel: Národní muzeum

CERAMBYCIDAE

cerambycidae-slama.cz [aktuální verze]

Elektronická publikace věnující se broukům čeledi tesaříkovitých. Obsahuje původní verzi knihy, která vyšla v tištěné podobě a obohacuje ji o další lokality, kapitoly a informace.

Vydavatel: Sláma, Milan Emanuel František

Česká společnost entomologická

www.entospol.cz [aktuální verze]

Informace o společnosti, jejích členech a aktivitách, součástí fotogalerie.

Vydavatel: Česká společnost entomologická

Elateridae : click beetles of the Palearctic region

elateridae.com [aktuální verze]

Webové stránky zaměřené na dokumentaci brouků z čeledi kovaříkovitých

Vydavatel: Dušánek, V., Mertlík, Josef

Entomologický ústav : Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

www.entu.cas.cz [aktuální verze]

Webové stránky Entomologického ústavu obsahují kromě informací o ústavu a jeho odděleních a pracovnících i přehled vydaných publikací a novinek z oblasti entomologie.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Entomologický ústav

European journal of entomology

www.eje.cz [aktuální verze]

Odborný časopis v angličtině přináší původní vědecké práce z entomologie, zejména z oboru systematiky, zoogeografie, anatomie, fyziologie aj.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Entomologický ústav

Licence: CC BY 4.0

Tetrix : moravský přírodovědný časopis

tetrix-tetrix.tode.cz/ [aktuální verze]

Přírodovědný časopis, který se zaměřuje na botaniku a zoologii, zejména entomologii. Obsahuje plné texty od roku 1998.

Vydavatel: Chládek, František

Západočeské entomologické listy

www.entolisty.cz [aktuální verze]

Odborné články zaměřené na faunistiku, ekologii hmyzu a ostatních členovců přednostně z území západních Čech. Součástí výsledky závěrečných zpráv z faunistických průzkumů a nálezové zprávy vzácnějších druhů.

Vydavatel: Západočeská pobočka České společnosti entomologické

1