Zobrazení: vizuální, textové

Česká společnost AIDS pomoc

www.aids-pomoc.cz [aktuální verze]

Stránky společnosti pomáhající řešit každodenní situace HIV pozitivních občanů. Součástí informace o stacionáři Dům světla, poradna, nabízené služby.

Vydavatel: Česká společnost AIDS pomoc

Czechkid

www.czechkid.cz [aktuální verze]

Czechkid je nástrojem pomáhající s výukou multikulturní výchovy v českých školách. Stránky se zabývají identitou a kulturními rozdíly ve společnosti

Vydavatel: Univerzita Karlova

Férová škola

ferovaskola.cz [aktuální verze]

Informace o projektu podporující a oceňující školy, které vytvářejí spravedlivé prostředí pro všechny děti. Součástí články právního blogu, zajímavé dokumenty o inkluzivním vzdělávání a dalším

Vydavatel: Liga lidských práv

Genderová informační a tisková agentura - gitA

ta-gita.cz [aktuální verze]

Informační servis o problematice genderu, diskriminace žen a rovných šancí. Zvláštní pozornost je věnována tématu žen v politice

Vydavatel: proFem

HIV práce

www.hiv-prace.cz [aktuální verze]

Stránky se věnují zaměstnanosti HIV pozitivních osob. Brožurky, publikace a databanka s informacemi o HIV a zaměstnání.

Vydavatel: Česká společnost AIDS pomoc

NaZemi

www.nazemi.cz [aktuální verze]

Nevládní nezisková organizace, věnuje se globálnímu rozvojovému vzdělávání, zasazuje se o odpovědnost firem , propaguje fair trade jako účinnou podporu.

Vydavatel: NaZemi

Programy sociální integrace

integracniprogramy.cz [aktuální verze]

Informace o projektu organizace Člověk v tísni, který se zabývá problematikou sociálního vyloučení a integrace vyloučených v ČR

Vydavatel: Člověk v tísni

1