Zobrazení: vizuální, textové

Kvaternion : časopis o matematice pro aplikace

kvaternion.fme.vutbr.cz [aktuální verze]

Časopis zaměřený na matematické aplikace. Obsahuje odborné i populárně vědecké články, materiály ke studiu, pedagogické náměty, vybrané studentské práce.

Vydavatel: Vysoké učení technické. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky

1