Zobrazení: vizuální, textové

Acta Carpathica Occidentalis

www.muzeumvalassko.cz/acta-carpathica-occidentalis [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis přináší původní výsledky přírodovědného výzkumu především z regionu Karpat České a Slovenské republiky. Dále personálie, recenze a krátká sdělení faunistického nebo floristického průzkumu a výsledky výzkumu v oblasti ekologické výchovy a příbuzných témat.

Vydavatel: Muzeum regionu Valašsko

Acta Societatis Zoologicae Bohemicae

www.zoospol.cz/publikace/acta-societatis-zoologicae-bohemicae/ [aktuální verze]

Mezinárodní časopis obsahující původní vědecké práce z oblasti všeobecné, použité i systematické zoologie, biografie a knižní recenze.

Vydavatel: Česká zoologická společnost

Business & IT

bit.fsv.cvut.cz [aktuální verze]

Stránky odborného recenzovaného časopisu zaměřeného na oblast ekonomie, financí, managementu, techniky a informačních technologií.

Vydavatel: ČVUT. Fakulta stavební

Licence: CC BY 4.0

Časopis Aula

www.csvs.cz/aula/ [aktuální verze]

Recenzovaný odborný časopis přinášející původní výzkumné práce z oblasti vysokého školství a vědy a také aktuální diskuse o vysokoškolské a vědní politice.

Vydavatel: Centrum pro studium vysokého školství

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Časopis Psychologie a její kontext

psychkont.osu.cz [aktuální verze]

Odborný časopis zaměřený na široký okruh otázek z teoretické, metodologické oblasti i ze sféry aplikací psychologie do každodenního života.

Vydavatel: Ostravská univerzita. Filozofická fakulta

Licence: CC BY 4.0

Central Bohemia University Publishing

ojs.journals.cz/index.php/ [aktuální verze]

Webové stránky publikační činnosti Central Bohemia University. Obsahují časopisy European Journal of Business and Economics, European Journal of Business and Economics, Social and Natural Sciences Journal, Research Journal of Economics, Business and ICT a konferenční sborníky CBU International Conference Proceedings.

Vydavatel: Central Bohemia University

Licence: CC BY 3.0

Český lid

ceskylid.avcr.cz [aktuální verze]

Přední český vědecký recenzovaný časopis přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, slovenštině a angličtině.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Etnologický ústav

Civil Engineering Journal

ojs.cvut.cz/ojs/index.php/cej/index [aktuální verze]

Recenzovaný vědecký časopis v angličtině přináší články z různých oblastí stavebního inženýrství a představuje nejnovější pokroky ve výzkumu a vývoji. Časopis dále informuje o významných akcích na vysokých školách, odborných zkušenostech, strojírenských výstavách a veletrzích.

Vydavatel: ČVUT. Fakulta stavební

Licence: CC BY 4.0

Ekonomická revue : Central european review of economic issues

www.ekf.vsb.cz/cerei/ [aktuální verze]

Webové stránky recenzovaného časopisu zaměřeného na oblast ekonomie, financí, managementu, ekonomiky podniku, aplikaci informatiky a matematiky v ekonomických disciplínách.

Vydavatel: Vysoká škola báňská - TU. Ekonomická fakulta

Elektronická knihovna časopisů (EZB) v NK ČR

ezb.nkp.cz [aktuální verze]

Webové rozhraní k přístupu do databáze elektronických časopisů Univerzitní knihovny v Regensburgu. Informace o zařazených zdrojích a jejich dostupnosti, způsoby vyhledávání.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

Ergot

ergotsite.wordpress.com [aktuální verze]

Webové stránky recenzovaného odborného filosofického a společenskovědního časopisu. Každé číslo je zaměřené na určité téma.

Vydavatel: Univerzita J. E. Purkyně. Filozofická fakulta

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Health & Caring : časopis o zdraví

healthandcaring.upce.cz/index.php/healthandcaring/ [aktuální verze]

Recenzovaný, vědecko-odborný časopis, který se zabývá publikací příspěvků z oblastí relevantních pro nelékařské zdravotnické obory, a to zejména z oblasti klinické praxe, vzdělávání a managementu.

Vydavatel: Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Licence: CC BY-NC 4.0
1 2