Zobrazení: vizuální, textové

Acta Carpathica Occidentalis

www.muzeumvalassko.cz/acta-carpathica-occidentalis [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis přináší původní výsledky přírodovědného výzkumu především z regionu Karpat České a Slovenské republiky. Dále personálie, recenze a krátká sdělení faunistického nebo floristického průzkumu a výsledky výzkumu v oblasti ekologické výchovy a příbuzných témat.

Vydavatel: Muzeum regionu Valašsko

Business & IT

bit.fsv.cvut.cz [aktuální verze]

Stránky odborného recenzovaného časopisu zaměřeného na oblast ekonomie, financí, managementu, techniky a informačních technologií.

Vydavatel: ČVUT. Fakulta stavební

Licence: CC BY 4.0

Časopis Psychologie a její kontext

psychkont.osu.cz [aktuální verze]

Odborný časopis zaměřený na široký okruh otázek z teoretické, metodologické oblasti i ze sféry aplikací psychologie do každodenního života.

Vydavatel: Ostravská univerzita. Filozofická fakulta

Licence: CC BY 4.0

Central Bohemia University Publishing

ojs.journals.cz/index.php/ [aktuální verze]

Webové stránky publikační činnosti Central Bohemia University. Obsahují časopisy European Journal of Business and Economics, European Journal of Business and Economics, Social and Natural Sciences Journal, Research Journal of Economics, Business and ICT a konferenční sborníky CBU International Conference Proceedings.

Vydavatel: Central Bohemia University

Licence: CC BY 3.0

Český lid

ceskylid.avcr.cz [aktuální verze]

Přední český vědecký recenzovaný časopis přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, slovenštině a angličtině.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Etnologický ústav

Ekonomická revue : Central european review of economic issues

www.ekf.vsb.cz/cerei/ [aktuální verze]

Webové stránky recenzovaného časopisu zaměřeného na oblast ekonomie, financí, managementu, ekonomiky podniku, aplikaci informatiky a matematiky v ekonomických disciplínách.

Vydavatel: Vysoká škola báňská - TU. Ekonomická fakulta

Elektronická knihovna časopisů (EZB) v NK ČR

ezb.nkp.cz [aktuální verze]

Webové rozhraní k přístupu do databáze elektronických časopisů Univerzitní knihovny v Regensburgu. Informace o zařazených zdrojích a jejich dostupnosti, způsoby vyhledávání.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

Ergot

ergotsite.wordpress.com [aktuální verze]

Webové stránky recenzovaného odborného filosofického a společenskovědního časopisu. Každé číslo je zaměřené na určité téma.

Vydavatel: Univerzita J. E. Purkyně. Filozofická fakulta

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Kvaternion : časopis o matematice pro aplikace

kvaternion.fme.vutbr.cz [aktuální verze]

Časopis zaměřený na matematické aplikace. Obsahuje odborné i populárně vědecké články, materiály ke studiu, pedagogické náměty, vybrané studentské práce.

Vydavatel: Vysoké učení technické. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky

Postgraduální nefrologie

www.postgradualninefrologie.cz [aktuální verze]

Časopis obsahuje nejen referátový výběr ze zahraniční literatury s kritickými komentáři, ale také aktuální přehledové články a vlastní kasuistiky.

Vydavatel: Medical Tribune CZ

Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky

userweb.pedf.cuni.cz/specialnipedagogika/ [aktuální verze]

Recenzovaný časopis zaměřený na speciální pedagogiku, jehož úkolem je poskytovat prostor pro teorii i praxi oboru.

Vydavatel: Univerzita Karlova

The Journal of Culture

thejournalofculture.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Recenzovaný časopis obsahující recenze publikací a zprávy o konferencích a významných událostech vědeckého charakteru zaměřené především na antropologickou, etnologickou a kulturně-historickou problematiku.

Vydavatel: Univerzita Karlova

1