Zobrazení: vizuální, textové

Ústav románských jazyků a literatur

www.phil.muni.cz/wurj/ [aktuální verze]

Stránky ústavu zajišťujícího výuku v oblasti románských jazyků, literatury a reálií. Informace o studiu, vědě a výzkumu, publikační činnosti.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Ústav románských jazyků a literatur

1