Zobrazení: vizuální, textové

Český statistický úřad

czso.cz [aktuální verze]

Portál Českého statistického úřadu. Poskytuje informace o státní ekonomice, pohybu osob, vědě a výzkumu, společnosti. Součástí jsou informace o organizaci úřadu a nabízených službách, databáze, registry, klasifikace.

Vydavatel: Český statistický úřad

1