Zobrazení: vizuální, textové

Český statistický úřad

czso.cz [aktuální verze]

Portál Českého statistického úřadu. Poskytuje informace o státní ekonomice, pohybu osob, vědě a výzkumu, společnosti. Součástí jsou informace o organizaci úřadu a nabízených službách, databáze, registry, klasifikace.

Vydavatel: Český statistický úřad

Národní statistický portál

www.czso.cz/csu/nsp.nsf/i/home/ [aktuální verze]

Portál sdružuje odkazy na zdroje statistických údajů pocházející z ČSÚ a dalších míst veřejné správy. Informace jsou tříděny tématicky a podle zdroje informací

Vydavatel: Český statistický úřad

Volby.cz

www.volby.cz [aktuální verze]

Webové stránky s podrobnými výsledky voleb a referend v Česku od roku 1990 po současnost. Jsou provozovány v rámci webových stránek Českého statistického úřadu (ČSÚ)

Vydavatel: Český statistický úřad

1