Display: visual, text

Férová nemocnice : projekt Ligy lidských práv

www.ferovanemocnice.cz [current version]

Cílem projektu Férová nemocnice je poskytovat srozumitelné a ucelené informace o právech pacientů a medicínském právu. Informace jsou řazeny do jedenácti tematických okruhů: souhlas se zákrokem, přístup k dokumentaci, postup při nespokojenosti pacienta, poplatky, lékařské tajemství, práva rodičky, děti a nezletilí, povinné očkování, práva osob s duševní nemocí, umírající pacienti, posuzování zdravotního stavu

Publisher: Liga lidských práv

Finanční arbitr České republiky

www.finarbitr.cz [current version]

Jedná se o stránky státní instituce zřízené v roce 2003, jejíž cílem je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů klientů s institucemi mimosoudní cestou. Web obsahuje výroční zprávy, právní normy, příklady řešených sporů

Publisher: Finanční arbitr ČR

Iuridicum Remedium : IuRe : ...není nám to jedno

www.iure.org [current version]

Web zaměřující se na konkrétní přápady porušování lidských práv i na obecné pokusy o omezování práv občanů.

Publisher: Iuridicum Remedium

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Potřebuji právníka

www.potrebujipravnika.cz [current version]

Možnosti získání právní pomoci: průvodce problematikou, vzory právních podání, informace pro nevládní organizace.

Publisher: Pro bono aliance

Právní linka : právní poradna v naléhavých životních situacích

www.pravnilinka.cz [current version]

Stránky obsahují právní rady pro vybrané životní situace formou článků, zápisník Jaroslava Baďury, názory a komentáře advokátů na současné dění v ČR z právního pohledu a novinky z práva.

Publisher: Český právní servis

Pro bono aliance

probonoaliance.cz [current version]

Stránky sdružení, které se zasazuje o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí. Informace o sdružení, popis jednotlivých projektů, aktuality a další aktivity. Součástí je fotogalerie z vybraných organizovaných událostí.

Publisher: Pro bono aliance

Projekt Pro bono

www.probonocentrum.cz [current version]

Stránky projektu, jehož cílem je zvýšení dostupnosti právních služeb pro jednotlivce, jejich skupiny a zájmy, kterým se jich z finančních důvodů tradičně nedostává. Informace o advokáty, jednotlivce, nevládní organizace, tiskové zprávy.

Publisher: Pro bono aliance

1