Display: visual, text

Asociace středoškolských klubů České republiky, o.s. : ASK ČR

askcr.cz [current version]

Stránky nepolitického mládežnického sdružení, které usiluje o rozvoj odborných a zájmových aktivit mládeže. Informace o asociaci, aktuálním dění, součástí regionální informace z oblastí, které by mohli mladé lidi zajímat a zpravodaj asociace.

Publisher: Asociace středoškolských klubů ČR

Brněnský korenspondenční seminář : BRKOS

brkos.math.muni.cz/ [current version]

Stránky matematického korespondenčního semináře pro studenty středních škol zajímající se o matematiku. Součástí zajímavé studijní materiály, zadání i řešení příkladů a další

Publisher: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta

Fyzikální korespondenční seminář : FYKOS

fykos.troja.mff.cuni.cz [current version]

Seminář určený středoškolákům se zájmem o fyziku. Informace o semináři, úlohách, experimentech a aktuálním dění. Součástí archiv letáků a ročenek.

Publisher: Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta. Fyzikální korespondenční seminář

M&M : studentský matematicko-fyzikální seminář a časopis

mam.mff.cuni.cz [current version]

Časopis určený pro studenty středních škol, kteří se zajímají o matematiku, fyziku či programování

Publisher: Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta. Oddělení pro vnější vztahy a propagaci

Náboj

www.naboj.org [current version]

Stránky mezinárodní matematické soutěže pro pětičlenné týmy středoškoláků, které reprezentují jednotlivé školy. Informace o soutěži, součástí zadání a řešení úloh z minulých ročníků.

Publisher: Musil, Vít; Slávik, Alexander

Otevřená věda ...

www.otevrena-veda.cz [current version]

Projekt s cílem systematického zapojení talentovaných středoškolských studentů do vědecko-výzkumné činnosti prostřednictvím odborných stáží. Aktuální nabídky stáží, potřebné dokumenty ke stažení, organizátoři a partneři projektu

Publisher: Akademie věd ČR. Středisko společných činností

Středoškolská odborná činnost : SOČ

www.soc.cz [current version]

Soutěž talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Informace o soutěži, novinky, archiv minulých ročníků, metodické materiály, časopis SOČkař

Publisher: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní institut dětí a mládeže

Školník : ...časopis studentů Gymnázia Mladá Boleslav

skolnik-casopis.8u.cz [current version]

Webové stránky školního časopisu zaměřujícího se na dění ve škole i ve městě. Součástí rozhovory s profesory, úspěšnými studenty či se zaměstnanci školy.

Publisher: Gymnázium Mladá Boleslav

1