Display: visual, text

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

www.lf1.cuni.cz [current version]

Informace o fakultě pro studenty, uchazeče o studium, doktorandy i absolventy. Obsahuje aktuality o dění na fakultě a o vědecké činnosti fakulty.

Publisher: Univerzita Karlova

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

www.lf2.cuni.cz [current version]

Informace o fakultě pro studenty a uchazeče o studium. Obsahuje aktuality o dění na fakultě a o vědecké činnosti fakulty.

Publisher: Univerzita Karlova

3. lékařská fakulta : Univerzita Karlova

www.lf3.cuni.cz [current version]

Informace o fakultě pro studenty, uchazeče o studium a doktorandy. Obsahuje aktuality o dění na fakultě a o vědecké činnosti fakulty.

Publisher: Univerzita Karlova

Lékařská fakulta v Hradci Králové : Univerzita Karlova

www.lfhk.cuni.cz [current version]

Informace o fakultě, studiu, vědecké činnosti, zahraniční spolupráci a aktuálním dění na fakultě.

Publisher: Univerzita Karlova

Pelikán

pelikan.lf2.cuni.cz [current version]

Časopis vydávaný v letech 1995 až 2006 zaměřený na dění na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Publisher: Univerzita Karlova. 2. Lékařská fakulta.

1