Display: visual, text

Biomedical Papers

biomed.papers.upol.cz [current version]

Odborný časopis v angličtině zaměřený na biomedicínské obory, klinické případové studie a aktuální zdravotní problémy. Dostupné též v tištěné podobě, plné texty dostupné od roku 1998.

Publisher: Univerzita Palackého

Braunoviny : aktuální informace ze Skupiny B. Braun

braunoviny.bbraun.cz [current version]

Časopis poskytující aktuální informace ze světa zdravotnictví. Dostupné též v tištěné podobě, plné texty dostupné od roku 2005.

Publisher: B. Braun Medical

CEITEC : středoevropský technologický institut

ceitec.cz [current version]

Projekt výstavby středoevropského vědecko-výzkumného centra, jehož cílem je vybudovat brněnský výzkumný prostor pro vědce z různých oborů a umožnit jim vytvářet nové inovativní projekty ve spolupráci s průmyslem.

Publisher: Masarykova univerzita

Clinician and Technology Journal

ctj.fbmi.cvut.cz [current version]

Odborný časopis věnující se lékařství, medicíně, použití lékařských přístrojů a techniky.

Publisher: Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze

Česká společnost AIDS pomoc

www.aids-pomoc.cz [current version]

Stránky společnosti pomáhající řešit každodenní situace HIV pozitivních občanů. Součástí informace o stacionáři Dům světla, poradna, nabízené služby.

Publisher: Česká společnost AIDS pomoc

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

csum.cz [current version]

Česká společnost pro ultrazvuk v lékařství a biologii je členem Evropské federace společností pro ultrazvuk v lékařství a biologii (EFSUMB) se sídlem v Londýně. Za více než 25 let své existence uspořádala společnost jako hlavní pořadatel nebo spolupořadatel 2 mezinárodní konference (UBIOMED), 14 národních konferencí a 1 mezinárodní doškolovací kurz v abdominální ultrasonografii v rámci akce EUROSON SCHOOL. Vedle toho uspořádala několik seminářů a menších doškolovacích akcí.

Publisher: Česká společnost pro ultrazvuk v lékařství a biologii

Edukafarm : vzdělávání v oblasti OTC a Rx léčiv

www.edukafarm.cz [current version]

Informace o společnosti, seminářích, edukačních testech, klinické praxi a výzkumu. Součástí časopisy MediNews a FarmiNews

Publisher: Edukafarm

European Medical, Health and Pharmaceutical Journal

ojs.journals.cz/index.php/EMHPJ/ [current version]

Recenzovaný časopis v anglickém jazyce publikující výzkumné a odborné články z oblasti lékařství, zdravotnictví a farmacie.

Publisher: Central Bohemia University

Forum zdraví.cz

www.forumzdravi.cz [current version]

Informace z různých oborů lékařství, součástí příběhy pacientů, recepty, cestopisy a praktické informace.

Publisher: Hinnerová, Šárka

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ

orl.lf1.cuni.cz [current version]

Stránky Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku. Informace o organizační struktuře, výukových programech, akcích, nadaci. Součástí databáze publikací zaměstnanců.

Publisher: Univerzita Karlova. Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Laser partner

www.laserpartner.cz [current version]

Časopis zaměřený na laserovou medicínu, přináší novinky z této oblasti, zajímavé postupy a kazuistiky, oborové přehledy a srovnávací studie, teoretické i praktické otázky laserové medicíny

Publisher: MediCom

Laser Partner

www.laserpartner.org [current version]

Časopis zaměřený na laserovou medicínu. Novinky z této oblasti, zajímavé postupy a kazuistiky, teoretické i praktické otázky laserové medicíny, oborové přehledy a srovnávací studie.

Publisher: MediCom

1 2 3