Display: visual, text

Česká dominikánská provincie

op.cz [current version]

Informace o Dominikánské rodině přibližují poslání této řehole i konkrétní detaily ze života jednotlivých klášterů v České republice

Publisher: Provincie Řádu bratří kazatelů

ChristNet.cz

www.christnet.cz [current version]

ChristNet.cz je jeden z nejčtenějších ekumenicky orientovaných křesťanských webů v České republice, který je zaměřený na čtenáře z jednotlivých církví, ale také na všechny, které zajímá otevřený pohled na dění na české i světové náboženské scéně

Publisher: ChristNet.cz

Reformace.cz

www.reformace.cz [current version]

Portál reformované teologie se zaměřením na českou reformaci. Časopisy Reformace a Zápas o duši, kázání, studie, nahrávky, videa, články, knihy.

Publisher: Reformace.cz

Studie a texty Evangelické teologické fakulty

www.etf.cuni.cz/sat/ [current version]

Odborný časopis pro teologii obsahující původní badatelské práce a přehledové práce, které informují o současném stavu bádání v jednotlivých teologických oborech.

Publisher: Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta

Teologické texty : časopis pro teoretické a praktické otázky teologie

eologicketexty.cz [current version]

Odborný časopis zaměřený na problematiku teologie a s tím související otázky spirituality a kritického myšlení, církevního života, faktografie, křesťanské etiky a historie. Obsahuje kompletní archiv TT, četně samizdatových čísel vydávaných v letech 1979-1989.

Publisher: Poláková, Jolana

1