Display: visual, text

Česká dominikánská provincie

op.cz [current version]

Informace o Dominikánské rodině přibližují poslání této řehole i konkrétní detaily ze života jednotlivých klášterů v České republice

Publisher: Provincie Řádu bratří kazatelů

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

ChristNet.cz

www.christnet.eu [current version]

ChristNet.cz je jeden z nejčtenějších ekumenicky orientovaných křesťanských webů v České republice, který je zaměřený na čtenáře z jednotlivých církví, ale také na všechny, které zajímá otevřený pohled na dění na české i světové náboženské scéně

Publisher: ChristNet.cz

Husitská teologická fakulta Univerzita Karlova

www.htf.cuni.cz [current version]

Stránky zahrnují údaje o fakultě, jednotlivých katedrách a ústavech, o studiu, informace o vědecké a výzkumné činnosti, aktuality.

Publisher: Univerzita Karlova. Husitská teologická fakulta

Reformace.cz

www.reformace.cz [current version]

Portál reformované teologie se zaměřením na českou reformaci. Časopisy Reformace a Zápas o duši, kázání, studie, nahrávky, videa, články, knihy.

Publisher: Reformace.cz

Studia Theologica

www.studiatheologica.eu [current version]

Studia theologica je recenzovaný odborný teologický čtvrtletník vydávaný od roku 1999 ve spolupráci čtyř českých a slovenských teologických fakult. Obsahem časopisu jsou studie a články z všech hlavních teologických disciplín, jako biblická teologie, systematická teologie, pastorální teologie, náboženská výchova, ekumenická teologie, církevní dějiny atd. Mnohé z nich navíc sledují interdisciplinární pohled a dotýkají se tak náboženských, filosofických, psychologických, sociologických a kulturních věd.

Publisher: Univerzita Palackého

Licence: CC BY 4.0

Studie a texty Evangelické teologické fakulty

www.etf.cuni.cz/sat/ [current version]

Odborný časopis pro teologii obsahující původní badatelské práce a přehledové práce, které informují o současném stavu bádání v jednotlivých teologických oborech.

Publisher: Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta

Teologické texty : časopis pro teoretické a praktické otázky teologie

teologicketexty.cz [current version]

Odborný časopis zaměřený na problematiku teologie a s tím související otázky spirituality a kritického myšlení, církevního života, faktografie, křesťanské etiky a historie. Obsahuje kompletní archiv TT, četně samizdatových čísel vydávaných v letech 1979-1989.

Publisher: Poláková, Jolana

Licence: CC BY-SA 3.0 CZ
1