Display: visual, text

Česká společnost klinické biochemie

www.cskb.cz [current version]

Informace z oboru biochemie a laboratorní medicíny, zahrnuje přehled odborných akcí, vzdělávacích kursů, platné legislativy apod.

Publisher: Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze

1